12 anledningar till varför gallerior tjänar på att använda Indivds besöksräknare

12 grunde til, at centre og magasiner tjener på at bruge Indivds kundetæller

Mange centre, magasiner og handelspladser bruger i dag kundetællere, men der er også dem, der vælger at afskaffe dem fordi de ikke giver reel værdi.

 

Normalt bruger centre og magasiner kundetællere for at få indblik i de besøgendes adfærd og bevægmønstre, da det giver en indikation af, hvor populært et lokale/område er, og hvor mange besøgende en butik kan forventes at få fordelt over tid.

 

Ofte er det dog svært for et center/magsin at stole på de indsigter og den data de får i dag. Der er mange forskellige typer af besøgende, som alle har forskellig værdi for centrene/magasinerne og deres butikker/partnere/leverandører. Nogle besøgende går kun ind for at ose og få inspiration, andre kommer for at spise, andre for at møde venner og gå videre og nogle kommer for at handle – nogle i dagligvarebutikken, mens andre køber tøj, sko og andre varer som centret/magasinet tilbyder.

 

I et center eller magasin er der altid flere ind- og udgange. Visse udgange kan være fra en butik eller restaurant, via en elevator eller rulletrappe, hvorfor indsigterne og data ofte er fejlagtige og upålidelige.

 

Derfor startede vi Indivd i 2017 som et humanitært, selvfinansieret forskningsprojekt, dedikeret til at skabe en bedre fysisk handel. Delvist, fordi vi købte kundetællere og indså, at der var store problemer med daværende løsninger, men mest fordi ingen havde fokus på integriteten og datakvalitet.

 

Et studie fra Retail Academics Research Institute 2019 viser, at butikker, centre og magasiner mangler 77,22 % af det totale behov for indsigter, hvorfor de langt fra er ikke parate til en øget digital modenhed indenfor handel.

 

Derfor har vi i flere år forsket og efterfølgende patenteret en ny kundetæller, som giver butikker, centre og magasiner bedre muligheder for at opnå digitalt modne og løse de problemer, som er afgørende for deres fremtidige overlevelse og profit.

Indivds kundetæller giver centre og magasiner

 1. Øget forståelse for jeres besøgende
 2. Øget forståelse for og indsigt til jeres lejere og partnere/leverandører
 3. En mere effektiv organisation
 4. Lavere omkostninger end I har i dag
 5. Bedre samarbejde imellem og værdiskabelse for jeres lejere og partnere/leverandører
 6. Øget indtjening og relevans
 7. Øget effektivitet og indtjening til jeres lejere og partnere/leverandører
 8. Attraktive tilbud til jeres lejere og partnere/leverandører
 9. Mulighed for helhedsanalyser med integrationer
 10. Adgang til benchmark-indsigter
 11. Markedets mest nøjagtige og sikreste kundetæller
 12. En fremtidssikret løsning

1. Øget forståelse for jeres besøgende

Udover en forståelse for, hvor mange besøgende I får, så vil I kunne følge kunderejser, hvilke typer af besøgende I får, hvornår de besøger jer og hvor lang tid de opholder sig i jeres centre eller magasiner.

 

Vi synliggører ligeledes hvilket formål, de har med deres besøg. Hvor stor en andel, der kommer for at handle, hvilke butikker eller områder de besøger, og hvor mange, der bare passerer igennem. I kommer, men ikke mindst til at forstå, hvor længe jeres besøgende opholder sig i jeres lokaler eller etager.

 

Ved at A/B-teste sammensætningen af butikker, rum og varesortiment, kan I lære, hvordan I skaber den bedste kundeoplevelse, effektiviserer processer og sikrer, at I hele tiden kan øge indtjeningen og bæredygtigheden på sigt.

2.Øget forståelse for og indsigt til jeres lejere og partnere/leverandører

Med en øget indsigt og adfærdsdata på jeres besøgende samt formålet med deres besøg, får I en øget forståelse for kunderne som kan deles med jeres lejere og partnere/leverandører.

 

I lærer, hvilke sammensætninger af butikker og varesortimenter, der er mest relevant for jeres besøgende, men I får ligeledes indsigt i datadrevne communities, som kan bruges til at forbedre bundlinjen for alle parter.

 

Butikker og/eller partnere/leverandører kan få en forståelse for centrenes eller magasineres besøgende og dermed tilpasse en værdiskabende strategi i butikken eller hos partnerne/leverandørerne og tiltrække en større andel af de totale besøgende. Det skaber en bedre og mere relevant kundeoplevelse for alle jeres besøgende og øger dermed indtjeningen.

 

Det bliver også lettere for jer at optimere jeres markedsføring, forstå hvor effektiv markedsføringen er, om den når ud til den rigtige målgruppe og hvor stor en andel af den tiltænkte målgruppe, som agerer på de markedsførte produkter.

3. En mere effektiv organisation

Udover at muliggøre et stærkere datadrevet beslutningsgrundlag, så kan I også nemt forstå og følge effektiviteten af de forandringer, som I gennemfører i jeres lokaler. I kan også nemt invitere jeres leverandører, konsulenter og/eller medarbejdere til at deltage, så de også får mulighed for at skabe mere værdi baseret på jeres indsigter og data.

4. Lavere omkostninger

Priserne varierer meget blandt de forskellige leverandører. Den gennemsnitlige pris for kundetællere er 9.229 kr. pr. kundetæller pr. år. Individs kundetæller ligger mindst 59 % under gennemsnittet - og mindst 30 % under den næstlaveste pris. 

 

Indivd tilbyder også 3-5 gange større optagelsesområde end gennemsnittet, hvilket betyder, at I også kommer til at bruge færre kundetællere pr. lokale, afhængigt af jeres behov. 

 

Grunden til, at vi er den mest effektive kundetæller på markedet er, at vores kundetæller er skabt og optimeret til skalérbarhed og effektivitet. En lavere pris pr. kundetæller giver dig færre totalomkostninger, og hjælper jer med at spare penge til øgede investeringer i bæredygtighed og løbende forbedringer.

5. Bedre samarbejde imellem og værdiskabelse for jeres lejere og partnere/leverandører

Indivds digitale communities understøtter et bredt samarbejde for værdiskabelse. I kan invitere butikker til at dele indsigter med jer. Det giver et stærkere incitament for at samarbejde på tværs og skabe mere attraktive områder for kunderne, men endnu stærkere incitament for at få at lejere og partnere/leverandører investerer yderligere i deres butikker, til gavn for alle. 

 

Både centrene, magasinerne og butikkerne får en bred forståelse for alle besøgendes kunderejser, og hvor mange forskellige målgrupper, der besøger dem. I kan også nemt forstå, hvordan bestemte strategier påvirker hele besøgsoplevelsen og dermed jeres bundlinje.

6. Øget indtjening og relevans

Ved at udnytte værdiskabende kundedata og få en forståelse af, hvor profitable og effektive jeres strategier er, vil I kunne øge både indtjening og relevans for jeres centre og magasiner. Det gælder både investeringer i miljøet til f.eks. markedsføring, events samt fordeling af butikker og/eller partnere/leverandører.

7. Øget effektivitet og indtjening til jeres lejere og partnere/leverandører

Indivd synliggører formålet med de besøgene i jeres centre eller magasiner og hos jeres lejere eller partnere/leverandører – vi viser jer hvordan kunderejsen ser ud i centrene eller magasinerne og interaktionen mellem jeres lejere eller partnere/leverandører. Valid data hjælper alle til at blive mere engagerede og effektive i forbedringsarbejdet - og bedre forstå, hvor relevant jeres sortiment er for de besøgende, og hvordan relevansen kan øges.

8. Attraktive tilbud til jeres lejere og partnere/leverandører

Med nøjagtig viden og data kan I nemmere arbejde med optimering af jeres lejemål. I højner muligheden for et datadrevet samarbejde med og mellem butikkerne.

 

I effektiviterer og optimerer dataindsamlingen, som sker igennem communities. Med nøjagtig kundeindsigter skaber I værdi for alle afdelinger og optimerer hele livscyklusen for fysisk handel. Vi hjælper med at udrede alle kommercielle spørgsmål i relation til jeres respektive roller.

9. Mulighed for helhedsanalyser med integrationer

Integrér jeres forretningssystem og giv jer selv muligheden for at understøtte helhedsanalyser sammen med butikkernes salgstal og andre markedsføringsværktøjer.

10. Adgang til benchmark-indsigter

Vores platform giver jer muligheden for at forstå vigtigheden og relevansen af jeres resultater med hjælp fra benchmark-indsigter. På den måde kan I nemt dele og sammenligne jeres resultater med andre centre og magasiner i byer, i hele jeres organisation eller i jeres community.

 

Uden benchmark-indsigter er det umuligt at vide, om jeres resultater er, hvad man kan forvente, eller om I egentlig burde have opnået et bedre resultat.

11. Markedets mest nøjagtige og sikreste kundetæller

Indivds kundetæller er den eneste på markedet, som er godkendt af den svenske Datatilsyn til anvendelse i fysiske butikker. Vi er de eneste kundetæller i verden, som er GDPR-klar med fokus på IT-sikkerhed, undersøgelser og anonymisering.

12. En fremtidssikret løsning

Indivd arbejder hver dag på at blive endnu bedre og om muligt, mere sikker og nøjagtig. Samlet set giver alt dette dig en fremtidssikret løsning baseret på etisk spidsteknologi.

Kundetæller Indsigter 25 maj 2022

Indivd Community for kundetællere er det næste store skridt indenfor kundeoptælling for butikker, centre eller magasiner. Bliv en del af det uden beregning og få en mere profitabel forretning

Center Redaktørens valg 25 maj 2022

Mange centre og magasiner benytter i dag kundetællere, men næsten lige så mange er utilfredse. Her er 12 grunde til, at centre og magasiner tjener på at bruge Indivds kundetællere

Redaktørens valg Butikker 25 maj 2022

Hvilken kundetæller er egentlig den bedste til butikker? Her er 11 grunde til, at I skal vælge Indivd.

GDPR 25 maj 2022

Indivds patenterede kundetæller bygger på Data Protection by Design samt høj integritet, tilgængelighed, udholdenhed, hemmeligholdelse og kontinuerlige tests.