Free trial

”Sverige kan bli ledande inom privacy-innovationer”

 

På torsdag den 21 november talar Fredrik Hammargården från Indivd på Breakits stora seminarium om Techtrender 2020. Fredrik deltar i en paneldebatt tillsammans med bland annat digitaliseringsexperten Paulina Modlitba.

 

Fredrik Hammargården är inbjuden som expert på digitalisering av fysisk handel. Men hans trendspaning kommer framför allt att handla om den starka motrörelse som just nu håller på att byggas upp internationellt för privacy-frågor, integritetsrätt och framför allt ytterst som ett försvar för våra demokratier. Utvecklingen i Kina kastar en mörk skugga över utvecklingen även i övriga världen.

 

- I första hand är det de nya teknikerna för besöksräkning och annan biometrisk inhämtning av persondata, som starkt kritiseras och ifrågasätts. Men privacy-rörelsen, som får ett allt större stöd från internationell lagstiftning, innefattar i allt ökad utsträckning även alla de integritetsintrång som sker online, säger Fredrik Hammargården och hänvisar bland annat till en färsk dom från EU-domstolen, som har slagit fast att användning av cookies kräver ett aktivt samtycke från webbplatsbesökare. En på förhand ikryssad ruta räcker inte längre. Domen innebär att de flesta webbplatserna i Sverige och Europa måste se över hur de hämtar in webbplatsbesökares samtycke för cookies, som idag används för analysverktyg, marknadsföring, reklamnätverk och andra ändamål.

 

”Vi går en spännande tid till mötes”

- I detta teknologiska brytläge är det viktigt att samhället stödjer de alternativa teknologier som finns och växer fram, teknologier som når samma syfte och mål som de traditionella men detta utan att integriteten störs eller kränks. Här skulle Sverige med rätt stöttning kunna bli en teknologisk plantskola för det som kallas privacy-innovationer, säger Fredrik Hammargården, vars företag Indivd just har utvecklat en sådan teknik för anonymiserad besöksräkning som skyddar privatpersoner integritet.

 

- Den GDPR-lagstiftning, som vi har infört i Sverige och inom EU är fantastiskt bra. Problemet är bara att den byråkrati som samtidigt har byggts upp för att bevaka och beskydda medborgarnas integritetsrättigheter samtidigt gör det svårare för nya mindre bolag med revolutionerande alternativa teknologier att överleva och växa. Här måste politikerna göra något för att stödja och hjälpa och inte stjälpa nya alternativa privacy-innovationer, säger Fredrik Hammargården och fortsätter:

 

- Vi lever i ett informationssamhälle, där data och inhämtad kunskap från data är de moderna företagens ädlaste tillgång. Tillgång till värdefull data, som inte är direkt personlig och integritetskränkande, blir avgörande för de framtida företagens uppgång eller fall. För dagens handel och butiker blir anonymiserad kunskap om kunderna också skillnaden mellan ett fortsatt gott liv eller en butiksdöd. För e-handeln kommer å andra sidan en strängare lagstiftning och en intelligentare fysisk handel bli en tuff utmaning. Det framtida handelslandskapet kommer troligen återigen att behöva ritas om. Vi går en spännande tid till mötes.

Besöksräkning Redaktörens val 29 mar 2023

Upptäck hemligheterna bakom framgångsrika popup-butiker: fördelar, risker, folkräkning och strategier för maximal ROI. Förbättra din detaljhandelsstrategi!

Besöksräkning Redaktörens val 21 feb 2023

För att göra en bra investering så bör du ställa dessa frågor till din leverantör av besöksräkning.

Besöksräkning Redaktörens val 14 feb 2023

Vissa leverantörer hävdar upp till 99 % träffsäkerhet men dålig belysning, många besökare eller besökare med stora föremål påverkar träffsäkerheten.

Besöksräkning Redaktörens val 17 jan 2023

Besöksräknare verka som ett banalt och tråkigt ämne, men det är faktiskt ett fascinerande och ständigt utvecklande område.