Free trial
Maximera träffsäkerheten: Få ut det mesta av din besöksräknare

Maximera träffsäkerheten: Få ut det mesta av din besöksräknare

Träffsäkerheten för besöksräknare kan variera mycket beroende på teknik och leverantör. Vissa leverantörer hävdar upp till 99 % noggrannhet men faktorer som dålig belysning, många besökare eller besökare som bär stora föremål påverkar dock räkningens noggrannhet. Dessa faktorer är mer exakt kända som brus

 

Det är därför många retailers har dåliga erfarenheter och besöksräknare måste byggas för att hantera de olika situationer som uppstår. Det är en av anledningarna till varför vi har byggt en mer avancerad besöksräkanre som bara hade en felmarginal på 3,14 % för 1,3 miljoner människor i vårt senaste benchmark.

 

Detta påverkar besöksräknares träffsäkerhet

Flera faktorer kan påverka träffsäkerheten hos besöksräknare. Här är några av de vanligaste:

 

 1. Miljöförhållanden

  Dålig belysning kan påverka prestandan hos besöksräknare.

 2. Objektetens storlek och form

  Besöksräknare kan ha svårt att exakt upptäcka personer som bär stora föremå, har löst sittande kläder eller vinterkläder som skymmer deras form. Infraröda besöksräkanare kan till exempel ha problem med att skilja mellan en person och ett föremål som har ungefär samma storlek och form.

 3. Placering av besöksräknaren

  Olika besöksräknare och olika insikter har olika behov för att korrekt kunna detektera alla besökare som går in och ut ur utrymmet.

 4. Typ av teknik som används

  Olika typer av besöksräknare använder olika lösningar, och noggrannheten hos var och en kan variera.

 

Hur mäts träffsäkerheten för besöksräknare?

För att ha en pålitlig mätning så mäter man vanligtvis på ett av två sätt. Antingen genom att manuellt jämföra antalet personer som identifieras av besöksräknare med en manuell räkning av samma utrymme, eller genom att jämföra antalet besökare som kommer in med antalet personer som lämnar ett kontrollerat område över tid.

 

Resultaten av den mätningen jämförs sedan med data som genereras av besöksräknaren för att fastställa systemets träffsäkerhet. Detta uttrycks ofta som en procentandel eller ett förhållande, till exempel "98 % korrekt" eller "2 % felmarginal."

 

Vad är kostnaden för låg träffsäkerhet?

Kostnaden för felaktig besöksräkning kan vara betydande, både när det gäller förlorade intäkter och ökade kostnader.

 

 1. Felfördelning av resurser

  Om gångtrafiken underskattas kanske företag inte schemalägger tillräckligt med personal för att hantera besökarna, vilket leder till långa köer och frustrerade kunder. Att överskatta gångtrafiken kan också leda till överbemanning och ökade arbetskostnader.

 2. Förlorade intäkter

  Om konverteringsgraden är lägre än förväntat kan företag gå miste om potentiell försäljning. Felaktig besöksräkning kan också göra det svårt att exakt mäta effekten av marknadsföringskampanjer eller ändringar i butikslayouten.

 3. Dålig kundupplevelse

  Långa köer och trängsel kan leda till en dålig kundupplevelse, vilket kan resultera i negativa recensioner och minskad kundlojalitet

 4. Ineffektiv användning av lokalerna

  En felaktig besöksräkning kan göra det svårt att optimera användningen av lokalerna, vilket leder till slöseri med resurser och högre driftskostnader.

 

Vad är hemligheten bakom Indivds träffsäkerhet?

People-counting-accuracy

 

Hemligheten bakom varför Indivd når hög tillförlitlighet är en blandning av många timmar att lära sig de olika potentiella problemen i butiker och gallerior och bygga funktioner för att övervinna dem, några av dessa funktioner är:

 

 • Optimering av våra modeller

  Vår besöksräkning baseras på AI-modeller som körs på datorkraft. Ju större och mer komplex modellen är, desto bättre kommer den att fungera. Det är därför vår tidigaste modell var ungefär 1000 gånger dyrare än den är idag, men som med alla AI-projekt är den största arbetsbelastningen att optimera och trimma den för att bli mer effektiv.

  Detta har minskat problemen med olika miljöförhållanden. Det är också därför som vårt besöksräknare använder 4 TFLOPS beräkningskraft per ansluten kamera, vilket är cirka 40 gånger mer beräkningskraft än andra besöksräknare per hårdvara.

 • Efterbearbetning i realtid

  Efterbehandling i realtid används för att öka tillförlitligheten av detekteringar och rörelser i brusiga miljöer.

 • Prognostisering av besökares rörelsemönster

  Prognostisering av besökares rörelsemönster används för att öka träffsäkerheten av besöksräkning och besökares rörelsemönster, särskilt när det är många besökare.

 • Visuell redigerare

  Vår visuella redigerare använder ögonblicksbilder från din kamera (samlade efter stängningstid) och låter dig hantera din datainsamling på ett superenkelt sätt. Vår visuella redigerare gör det också möjligt för oss att hantera alla olika miljöscenarier.

 • Optimal placering

  Planering är alltid till hjälp för att säkerställa kvalitet i förväg. Det är därför vi hjälper dig att kartlägga din plats och syfte för att säkerställa att datainsamlingen blir så bra som möjligt.

 • Kalibrera besöksräknare och onboarding-hjälp

  Vi hjälper dig att kalibrera dina besöksräknare för att säkerställa att de är så bra som möjligt, och vi hjälper dig att kartlägga din plats och syfte för att säkerställa att datainsamlingen blir så bra som möjligt.

 

Är du intresserad av att testa den marknadsledande besöksräknaren? Prova Indivd kostnadsfritt

Besöksräkning Redaktörens val 29 mar 2023

Upptäck hemligheterna bakom framgångsrika popup-butiker: fördelar, risker, folkräkning och strategier för maximal ROI. Förbättra din detaljhandelsstrategi!

Besöksräkning Redaktörens val 21 feb 2023

För att göra en bra investering så bör du ställa dessa frågor till din leverantör av besöksräkning.

Besöksräkning Redaktörens val 14 feb 2023

Vissa leverantörer hävdar upp till 99 % träffsäkerhet men dålig belysning, många besökare eller besökare med stora föremål påverkar träffsäkerheten.

Besöksräkning Redaktörens val 17 jan 2023

Besöksräknare verka som ett banalt och tråkigt ämne, men det är faktiskt ett fascinerande och ständigt utvecklande område.