<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/791230.png" style="display:none;">

”Ökade kundinsikter är nödvändiga för den fysiska handelns överlevnad”

 

Under IBMs årliga flaggskeppshändelse IBM Think Summit den 3 oktober på Münchenbryggeriet i Stockholm medverkade Fredrik Hammargården, medgrundare och kommersialiseringsansvarig på Indivd, för att på den de stora scenen tala om Indivds revolutionerande teknik, problemet med besöksräkning och GDPRs framsynta lagstiftning.

 

Avsikten med IBM-Smart Summit är att en gång om året samla kunder och -partners för att gemensamt utforska insikter, idéer och innovationer som formar hur världen fungerar genom att bygga smartare företag och göra världen vi lever i till en bättre plats.

 

I sitt anförande förklarade Fredrik Hammargården att GDPR har förändrat och fortsätter att förändra vår verklighet och det är något mycket bra. 

 

- Vi arbetar för en ökad integritet i vårt samhälle och är därför motståndare mot en framväxande besökräkning och det är mot den bakgrunden vi har utvecklat vår alternativa teknologi, som vi kallar för anonymiserad besöksräkning, förklarade han och fortsatte:

 

- Detta är den första etiska besöksräkningen, som inom IT-säkerhets- och detaljhandelsbranschen har väckt stor uppmärksamhet. Och hittills har den verkligen delat fältet, där en del anser att det är fantastiskt och jättespännande att vi har utvecklat en GDPR-vänlig teknik, medan andra menar att det inte är möjligt att använda sig av besöksräkning utan att spara personuppgifter. Faktum är att vi har gjort just detta och att vår teknik numera är validerad av juridiska experter och dessutom även tekniskt validerad. Idag väntar vi bara på att också Datainspektionen ska säga sitt.

 

Avgörande skillnader

Fredrik Hammargården konstaterade att besöksräkning med hjälp av befintliga butikskameror för närvarande är den mest effektiva tekniken när det gäller att skapa konformitet och kundinsikt. Skillnaden mot traditionella besöksräknare är att Indivd inte behandlar känsliga personuppgifter.

 

- Infrastrukturerna när det gäller vår teknik och traditionella besöksräknare är snarlika. Båda teknikerna hämtar bilder från kameror och båda använder sig av lokala servrar, där bilddata samlas in. Skillnaderna kommer därefter. Istället för att extrahera data, så förstörs och anonymiseras insamlad bilddata genom vår teknik på 1-2 millisekunder. Därefter förvandlas vår data till populationsdata, som inte längre kan kopplas till fysiska personer. Vi beräknar alltså data och insikter på populationer och sådana insikter kan vara alla besökare under en viss vecka i en viss butik, alla besökare under en viss dag, återbesöksfrekvensen i butiken eller konverteringsgrad och köpbeteende över tid, förklarade han.

 

Kundinsikter är livsnödvändiga för handeln

Sådana insikter är livsnödvändiga för den fysiska handelns överlevnad i kampen mot den växande e-handeln.

 

- Traditionell handel har idag ont om förståelse för sina besökare. Flera viktiga studier visar att handeln saknar 84 procent av den kunskap de skulle behöva för att skapa träffsäkra strategier. Risken är därför att det görs stora misslyckade investeringar eller också – vilket är mer troligt - inga investeringar alls, vilket är en dödsdom i kampen mot e-handeln, förklarade Fredrik Hammargården och avslutade sitt anförande med att tacka handeln för allt stöd:

 

- Det här är en pågående resa. Vi blev definitivt klara med tekniken för bara en månad sedan. Vi planerar nu de första fem piloterna med internationella kedjor. Vi hade inte varit så här långt framme om det inte funnits ett så stort intresse från marknaden och hela ekosystemet, inte minst från våra framtida presumtiva kunder. Vi är också tacksamma för den starka uppbackning vi under hela resan har fått från IBM Sverige.

 

Stort intresse från forskningen

På en fråga från publiken om denna nya teknik kan hjälpa till att minska det stora matsvinnet svarade Fredrik Hammargården:

 

- Vi har pågående dialoger med forskare, som gärna vill använda vår teknik för att studera om det går att minska just matsvinnet, men även för att studera hur livsmedelsbranschen bäst ställer om till en mer hållbar produktion. Branschen har idag en större efterfrågan på ekologiska varor än vad den mäktar med att matcha och sälja i butikerna. Att förstå köpbeteendet är då en mycket viktig insikt att för att ändra på just detta.

Besöksräkning Redaktörens val 29 mar 2023

Upptäck hemligheterna bakom framgångsrika popup-butiker: fördelar, risker, folkräkning och strategier för maximal ROI. Förbättra din detaljhandelsstrategi!

Besöksräkning Redaktörens val 21 feb 2023

För att göra en bra investering så bör du ställa dessa frågor till din leverantör av besöksräkning.

Besöksräkning Redaktörens val 14 feb 2023

Vissa leverantörer hävdar upp till 99 % träffsäkerhet men dålig belysning, många besökare eller besökare med stora föremål påverkar träffsäkerheten.

Besöksräkning Redaktörens val 17 jan 2023

Besöksräknare verka som ett banalt och tråkigt ämne, men det är faktiskt ett fascinerande och ständigt utvecklande område.