Free trial

De bedste kundetællere anno 2022

At vælge den bedste kundetæller anno 2022 er for mange en stor udfordring. Der findes et hav af forskellige kundetællere, som har en masse forskellige argumenter for, hvorfor de tilbyder dig den bedste løsning - så ved du, hvilken en, som er bedst for dig og din virksomhed?

 

I 2017 oplevede vi selv udfordringer med at finde kundetællere for de kunder, som vi arbejdede med på daværende tidspunkt. Vi sammenlignede og analyserede forskellige udbydere ud fra nøje udvalgte kriterier, hvilket var ret lige til. I dag er situationen og markedet noget ganske andet end dengang. I dag påstår alle leverandører at have det bedste software på markedet, de bedste løsninger med den højeste træfsikkerhed og alle konkurrerer ud fra deres marketing materiale, uden at forholde sig til det vigtigste.

 

Hvordan vælger du så den bedste kundetæller ud fra dine behov og hvordan sikrer du at du får den nøjagtighed og troværdighed i din data, som du har brug for? Hvilke kriterier bør du vælge ud fra for at sikre, at din kundetæller tilgodeser alle dine krav og opfylder alle dine ønsker? 

 

I denne artikel dækker vi det meste af dét, som du har brug for at vide om kundetællere - en kort introduktion til kundetællere, hvad du køber afhængigt af, hvilken type af kundetæller du vælger, funktioner, pris og de bedste kundetællere anno 2022. 

 

Al data i denne sammenligning er indhentet af en uafhængig tredje part. Informationerne er indhentet fra de 7 bedste leverandører i verden. Udvalget af de 7 bedste er baseret på omsætning, antal af solgte kundetællere og antal kunder. Send en mail til hello@indivd.com for at modtage hele rapporten.

Sammendrag

Den mest almindelige type kundetæller er baseret på 2D- eller 3D-sensorer. For butikker handler det oftest om at forstå konverteringsgraden og derfor er et nøjagtigt kundeantal essentiel. Alle leverandører tilbyder hardware til at indsamle data og de fleste tilbyder onlinebaseret software for at få del i indsigterne.

 

Prismæssigt er der stor forskel på de forskellige leverandører. Den gennemsnitlige pris pr. kundetæller pr. år er 6.500 DKK. Hos Indivd, som har den laveste pris på markedet, ligger vi 59 % under branchegennemsnittet. Den dyreste leverandør er altså ca. 4 gange dyrere pr. kundetæller i forhold til Indivd.

 

Afhængigt af hardware og features kan prisforskellen endda være endnu større. 3D-sensorer er begrænsede og kan i sidste ende være 3-5 gange dyrere pr. lokale.

Hvad definerer en kundetæller?

Der findes mange forskellige typer af kundetællere. De mest almindelige på markedet er baseret på 2D- eller 3D-sensorer, men der findes også dem, der er baseret på IR, Bluetooth eller manuelle call to action (klik). 

 

Almindeligvis benytter butikker, centre eller magasiner kundetællere for at få indblik i det antal besøgende de har. Besøgsantal divideres derefter med antal køb, for at få en konverteringsgrad.

 

Alle leverandører snakker meget om træfsikkerheden, eftersom det handler om dataindsamling - det er også et vigtigt spørgsmål. Det spiller en afgørende rolle, hvor godt du kan stole på de data, som du indsamler, hvis du skal kunne bruge disse til at træffe beslutninger eller lægge strategier samt at måle nøjagtigt på dine KPI´er.

 

Træfsikkerhed og troværdighed er to helt forskellige ting! Mange kundetællere er gode til træfsikkerhed, men er mindre gode når det kommer til troværdighed. Disse forskelle kommer vi til at forklare mere om i en kommende artikel - hvis du vil læse den før alle andre, så send en mail til hello@indivd.com.

Hvad koster en kundetæller typisk?

Der er stor prisforskel på markedets forskellige kundetællere. Forskellen fra den dyreste til den billigste kan, over et år, være hele 7.708 DKK. pr. kundetæller. Den dyreste leverandør er hele 4 gange dyrere, dvs. 10.639 DKK. over den laveste oplyste pris i markedet.

 

Den gennemsnitlige pris pr. kundetæller pr. år er 6.526 DKK. Hos Indivd, som har den laveste pris på markedet, ligger vi 59 % under branchegennemsnittet. Den dyreste leverandør er altså ca. 4 gange dyrere pr. kundetæller i forhold til Indivd.

 

Afhængigt af hardware og features kan forskellene endda være endnu større. 3D-sensorer er begrænsede og kan i sidste ende være 3-5 gange dyrere pr. lokale. Vi forklarer mere nedenfor.

Hvad er med i prisen på en kundetæller?

Umiddelbart tilbyder de fleste leverandører på markedet de samme services. De fleste tilbyder en hardware-sensor til at indsamle data og oftest noget onlinebaseret software for at visualisere indsigterne.

 

Afhængigt af, hvilken hardware du vælger, så kan totalprisen på dit lokale blive 3-5 gange højere end forventet, eftersom hver kundetæller har meget varierende optagelsesområder. 

 

Optagelsesområdet for en kundetæller bygger hovedsageligt på et mål kaldet Field of View (FoV). Groft sagt handler det om, hvor bredt og langt en kundetæller kan beregne besøgende i lokalet. Det kommer især til udtryk ved leverandører af 3D-sensorer, da teknikken begrænser FoV markant. 

 

3D-sensorer er placeret i loftet og måler til gulv. De er vinklet på en måde, så de kun kan måle i en lige linje fra loft til gulv, hvilket normalt er 3-5 meter. 2D-sensorer har derimod en 30-45 graders vinkel, hvilket er mere optimalt for at tælle besøgende - de har et optagelsesområde, som er 3-5 gange større end 3D-sensorer.

 

Derfor er hardwareomkostningerne for visse leverandører ofte op til 5 gange dyrere, da de kun kan måle meget afgrænsede områder i lokalet pr. sensor.

Hvad koster det at installere og drifte kundetællere?

Når det handler om installation, driftssikring og uddannelse af medarbejdere, varierer priserne meget mellem leverandørerne. Enkelte leverandører inkluderer disse services i prisen for hardware eller software, mens andre har en meromkostning for dette.

 

Den laveste pris for en installation er 0 DKK. (hvilket indebærer, at du selv er ansvarlig for installation, kalibrering, test m.m.) og den højeste pris er 5.956 DKK. pr. kundetæller. Den gennemsnitlige pris for at installere en kundetæller er 2.570 DKK.

Tænk på bindingsperioden

Også bindingsperioden varierer blandt leverandørerne. Hovedparten af leverandører har en bindingsperiode på 12 måneder. Risikoen med en bindingsperiode er, at du er låst fast i 12 måneder med en leverandør, hvor du ikke kender datakvaliteten og ved om leverandører kan levere det, som de lover.

Kvaliteten varierer ofte

De fleste leverandører garanterer en vis kvalitet og træfsikkerhed i deres løsning. Enhver algoritme og leverandør har dog sine begrænsninger, så vær opmærksom på hvad du vælger. Visse løsninger kræver en ekstra kundetæller for at garantere den ønskede kvalitet, hvilket øger de samlede omkostninger.

 

Der bliver pt. gennemført et parallelt benchmarkstudie af de forskellige løsninger på markedet - send en e-mail til hello@indivd.com, hvis du vil læse det, når det frigives.

Kundetæller Indsigter 25 maj 2022

Indivd Community for kundetællere er det næste store skridt indenfor kundeoptælling for butikker, centre eller magasiner. Bliv en del af det uden beregning og få en mere profitabel forretning

Center Redaktørens valg 25 maj 2022

Mange centre og magasiner benytter i dag kundetællere, men næsten lige så mange er utilfredse. Her er 12 grunde til, at centre og magasiner tjener på at bruge Indivds kundetællere

Redaktørens valg Butikker 25 maj 2022

Hvilken kundetæller er egentlig den bedste til butikker? Her er 11 grunde til, at I skal vælge Indivd.

GDPR 25 maj 2022

Indivds patenterede kundetæller bygger på Data Protection by Design samt høj integritet, tilgængelighed, udholdenhed, hemmeligholdelse og kontinuerlige tests.